Cách tính lương hưu năm 2023 cập nhật mới nhất

Cách tính lương hưu năm 2023 cụ thể như thế nào? Năm 2023, thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu tăng, theo đó với cùng một thời gian tham gia BHXH người lao động nghỉ hưu năm 2023 và người lao động nghỉ hưu năm 2022 có thể hưởng tỷ lệ lương hưu khác nhau.

1. Điều kiện hưởng chế độ hưu trí năm 2023

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019  sửa đổi bổ sung Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện được hưởng lương hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau:

 • Khi nghỉ việc có đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội;
 • Đủ tuổi về hưu theo quy định: đối với  lao động nam đủ 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi.

Có thể thấy tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động tăng 03 tháng đối với lao động nam và tăng 04 tháng đối với lao động nữ. Người lao động có thể nghỉ hưu sớm và hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động quy định tại Điều 219, Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi bổ sung điều 55, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

2. Cách tính lương hưu năm 2023 

Trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động theo quy định tại sẽ bị trừ tỷ lệ lương hưu. Do đó tại năm 2023, có thể xảy ra trường hợp người lao động có cùng thời gian đóng BHXH và có độ tuổi về hưu như nhau nhưng sẽ hưởng tỷ lệ lương hưu khác nhau.

2.1 Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu dùng để tính lương hưu

Tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2023 được tính như sau:

 • Lao động nữ: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;
 • Lao động nam: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH là 20 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
 • Trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì giảm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. 
Tính tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ hưu năm 2023

Như vậy: Năm 2023 tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% tương ứng với thời gian đóng BHXH như sau:

 • Lao động nữ nghỉ hưu năm 2023 đóng đủ 30 năm BHXH trở lên.
 • Lao động nam nghỉ hưu năm 2023 đóng đủ 35 năm BHXH trở lên.

2.2 Cách tính lương hưu năm 2023 đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Căn cứ theo Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (hướng dẫn chi tiết tại Điều 7,  Nghị Định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015) cách tính lương hưu của người lao động như sau:

 • Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Công thức tính:

Mức lương hưu hằng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 • Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc trước đó có thời gian đóng BHXH tự nguyện 

Công thức tính:

Mức lương hưu hằng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH 

Trong đó:

Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

Khi tính lương hưu, người lao động lưu ý áp dụng hệ số trượt giá BHXH hay mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo Bảng 1 dưới đây:

Năm<199519951996199719981999200020012002200320042005200620072008
Mức điều chỉnh5,264,464,224,093,803,643,703,713,573,463,212,962,762,552,07
Năm200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Mức điều chỉnh1,941,771,501,371,281,231,231,191,151,111,081,051,031,001,00

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Mức điều chỉnh này được chính phủ quy định cho từng năm để đảm bảo lợi ích cho người lao động trước sự mất giá của đồng tiền.

2.3 Cách tính lương hưu năm 2023 đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ theo Điều 74, Luật Bảo hiểm xã hội 2015 (được hướng dẫn chi tiết tại Điểu 3, Nghị định 134/2015/NĐ-CP ban hành ngày 29/12/2015). 

 • Trường hợp người lao động chỉ tham gia BHXH 

Công thức tính: 

Mức lương hưu hằng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

 • Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

Lưu ý:

Bảng hệ số trượt giá BHXH hay mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Năm20082009201020112012201320142015
Mức điều chỉnh2,071,941,771,501,371,281,231,23
Năm20162017201820192020202120222023
Mức điều chỉnh1,191,151,111,081,051,031,001,00

Trên đây là chia sẻ từ Làm bảo hiểm về cách tính lương hưu năm 2023, trong trường hợp nghỉ hưu người lao động có thể tự tính toán mức hưởng lương hưu của mình. Bên cạnh đó cân nhắc việc về hưu trước tuổi để có tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất.

Tin liên quan

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*