7 trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn Hà Nội

16/11/2020 Phạm Tài 0

Trung tâm giới thiệu việc là hay trung tâm dịch vụ việc làm đang là cầu nối giúp NLĐ có thể làm hồ sơ thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm/ trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời cũng đem đến cơ hộ việc làm mới cho những người lao động đang trong tình trạng thất nghiệp.