thời gian thử việc theo quy định của pháp luật

Chi tiết về thời gian thử việc theo quy định của pháp luật mới nhất

29/06/2021 Phương Mai 0

Hiện nay, khi bắt đầu vào làm việc tại một doanh nghiệp, người lao động thường được yêu cầu thử việc trước khi trở thành nhân viên chính thức nhằm đảm bảo chất lượng làm việc cho doanh nghiệp đó. Vậy trong thời gian này, người lao động cần nắm vững các quy định nào của pháp luật về thời gian thử việc để đảm bảo quyền lợi của mình?

người lao động cần lưu ý khi thử việc

Những vấn đề người lao động cần lưu ý trong hợp đồng thử việc

28/06/2021 Phương Mai 0

Trước khi trở thành nhân viên chính thức cho một doanh nghiệp, người lao động ngày nay hầu hết phải ký hợp đồng thử việc. Loại hợp đồng này có một số điểm khác so với hợp đồng làm việc chính thức vì vậy không phải người lao động nào cũng nắm rõ được các vấn đề cần lưu ý khi ký kết hợp đồng thử việc.