Tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến có được hưởng quyền lợi BHYT?

Thông thường khi khám bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) không đúng tuyến hoặc dược chuyển tuyến để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh người dân vẫn sẽ được BHYT thanh toán chi phí điều trị. Vậy trong trường hợp người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến có được Quỹ BHYT thanh toán không? Quy định đối với trường hợp này như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến có được hưởng BHYT?

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT, theo đó

Từ 1/1/2021 người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến.

Xem thêm >> 3 điều cần biết khi đi khám chữa bệnh BHYT trái tuyến

Tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến sau đó được chỉ định điều trị nội trú

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và bệnh viện tuyến trung ương, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú:

 • Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 3 hoặc khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế đối với các chi phí mà người tham gia bảo hiểm y tế được bệnh viện chỉ định nhập viện điều trị nội trú, bao gồm cả các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (tiền khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh…) được chỉ định hoặc thực hiện tại Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu;
 • Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán các chi phí của đợt khám chữa bệnh ngoại trú đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đã kết thúc khám chữa bệnh ngoại trú, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú hoặc điều trị nội trú ban ngày với cùng một chẩn đoán.

Xem thêm >> Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đúng tuyến là gì?

Tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến sau đó được chỉ định điều trị nội trú
Tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến sau đó được chỉ định điều trị nội trúẢnh minh họa

Tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày

Căn cứ theo quy định tại:

 1. Thông tư số 01/2017/TT-BYT ngày 6/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều trị hóa trị, xạ trị và hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại các cơ sở khám chữa bệnh
 2. Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 1/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại các cơ sở KCB y học cổ truyền, theo quy định tại điểm a (đối với bệnh viện tuyến trung ương) hoặc điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế đối với bệnh viện tuyến tỉnh).

Theo đó,

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú ban ngày đối với các trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến trung ương hoặc bệnh viện tuyến tỉnh và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được bệnh viện chỉ định điều trị nội trú ban ngày thì được xác định như điều trị nội trú và thực hiện thanh toán chi phí điều trị nội trú ban ngày như đối với các trường hợp điều trị nội trú hướng dẫn tại công văn này.

Quyền lợi BHYT khi tự KCB trái tuyến

Mức hưởng khi tự đi khám bệnh BHYT trái truyến
Mức hưởng khi tự đi khám bệnh BHYT trái truyến – Ảnh minh họa

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế à tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước:

 1. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước: Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo mức hưởng như đi KCB đúng tuyến.
 2. Trường hợp Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước: Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú theo mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến;
 3. Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến quy định tại Điểm a Mục này sẽ không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế; phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến không được xác định là điều kiện để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi khám chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế được xác định là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến và sử dụng thuật ngữ “thông tuyến” để phục vụ công tác thống kê báo cáo:

 1. Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo mức hưởng khám chữa bệnh đúng tuyến;
 2. Được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế; phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp này được xác định là đủ điều kiện để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến đang điều trị nội trú nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết thời hạn sử dụng:

 1. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa được gia hạn hoặc thời hạn sử dụng của thẻ BHYT mới không liên tục với ngày hết hạn của thẻ bảo hiểm y tế cũ: Quỹ Bảo hiểm y tế số 4 thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo phạm vi hưởng và mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế cũ cho đến khi ra viện hoặc đến hết ngày liền kề trước ngày thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng, nhưng tối đa không quá 15 ngày theo quy định tại khoản 9 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
 2. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế được cấp mới có thay đổi về mức hưởng thì các chi phí phát sinh kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng được thanh toán theo mức hưởng mới.

Ví dụ

Ông A tham gia bảo hiểm y tế có mã thẻ bảo hiểm y tế là CN3 (tương ứng mức hưởng BHYT là 95%), vào bệnh viện điều trị nội trú từ ngày 15/12/2020, thẻ bảo hiểm y tế mã CN3 của ông A có thời hạn sử dụng đến hết 31/12/2020.

Sau đó, ông A tiếp tục tham gia BHYT theo hộ gia đình và có mã thẻ mới là GD4 (tương ứng mức hưởng BHYT là 80%) có thời hạn sử dụng từ 06/01/2021.

Đến ngày 20/01/2021 ông A được xuất viện.

Theo đó, chi phí khám chữa bệnh của ông A sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau:

 1. Từ 15/12/2020 – 31/12/2020
  • Chi phí khám chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán theo tỷ lệ 60% nhân mức hưởng 95% chi phí (mức hưởng theo mã CN3).
 2. Từ 01/01/2021 – 05/01/2021
  • Chi phí khám chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí (mức hưởng theo mã CN3)
 3. Từ 06/01/2021 – 20/01/2021
  • Chi phí khám chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí (mức hưởng theo mã GD4)

Kết luận

Như vậy, trong trường hợp người tham gia Bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được căn cứ theo các trường hợp kể trên người dân sẽ đươc Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo các mức tương ứng. Hy vọng rằng với những chia sẻ trong bài viết trên bạn đọc sẽ có thêm những thông tin hữu ích nhất.

Nguồn tham khảo từ báo – nld.com.vn

TIN TỨC BẢO HIỂM Y TẾ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*