Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho từng trường hợp NLĐ

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay thay đổi như thế nào? Một số người lao động vẫn chưa cập nhật được mức đóng BHXH bắt buộc thay đổi từ năm 2021. Vậy, người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có mức đóng ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động Việt Nam

Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là một chế độ an sinh đem lại lợi ích cho người lao động và người sử dụng lao động.

Các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Căn cứ Khoản 1, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng sau được tham gia BHXH bắt buộc:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.”

(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Theo đó, những người lao động thuộc đối tượng trên đủ điều kiện tham gia BHXH bắt buộc. Từ đó, người lao động thực hiện các quy định về BHXH bắt buộc và hưởng một số lợi ích mà quỹ an sinh này mang lại.

Đối với người sử dụng lao động, căn cứ Khoản 3, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc như sau:

 • Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 
 • Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;
 • Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Mức đóng BHXH bắt buộc mới 2021 cho người lao động Việt Nam

Theo Điều 85, Điều 86, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP và Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, căn cứ tiền lương của người lao động để đưa ra mức đóng BHXH bắt buộc.

Theo đó, mức đóng được quy định như sau:

Đối với người sử dụng lao động

 • HT: Quỹ hưu trí (14%)
 • ÔĐ-TS: Quỹ ốm đau, thai sản (3%)
 • TNLĐ-BNN: Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (0,5%)
 • BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
 • BHYT: Bảo hiểm y tế (3%)
Mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động và người sử dụng lao động
Mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động và người sử dụng lao động

Đối với người lao động

 • HT: Quỹ hưu trí (8%)
 • BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
 • BHYT: Bảo hiểm y tế (1,5%)

Như vậy, tổng mức đóng BHXH bắt buộc doanh nghiệp phải đóng là 21,5% và người lao động là 10,5%. Đây là mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động và người sử dụng lao động hiện hành đến nay.

XEM THÊM >> Có những loại hình bảo hiểm xã hội nào? 2 hình thức tham gia BHXH

Mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài

Đối với những người nước ngoài đang lao động tại Việt Nam thì mức đóng BHXH và quy định về đối tượng tham gia có sự khác biệt so với người lao động Việt Nam.

Điều kiện tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài

Dựa theo Khoản 2, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định những đối tượng người nước ngoài tham gia lao động tại Việt Nam dưới đây được tham gia BHXH bắt buộc:

 • Có giấy phép lao động;
 • Có chứng chỉ hành nghề;
 • Giấy phép hành nghề.
Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Một số điều kiện tham gia BHXH bắt buộc cho nước ngoài lao động tại Việt Nam

Tất cả các giấy tờ trên phải do các Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Từ đó, người nước ngoài lao động tại Việt Nam có đủ điều kiện để tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài tại Việt Nam

Đối với người sử dụng lao động áp dụng mức đóng sau:

 • ÔĐ-TS: Ốm đau, thai sản (3%)
 • TNLĐ-BNN: Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (0,5%)
 • BHYT: Bảo hiểm y tế (3%)

Đối với người lao động, mức đóng BHXH bắt buộc chỉ áp dụng đối với Bảo hiểm y tế (BHYT) 1,5%.

Trường hợp người sử dụng lao đông có nhu cầu đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức đóng thấp hơn và được Bộ LĐ-TN&XH chấp thuận thì sẽ được giảm từ 0,5% xuống còn 0,3%.

Kết luận

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dành cho người lao động Việt Nam và người nước ngoài lao động được quy định rõ ràng. Theo đó, việc tuân thủ điều kiện tham gia và mức đóng BHXH bắt buộc là điều cần thiết. Trên đây là một số thông tin về mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

TIN LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*