Mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc cho người lao động mới nhất

mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc sẽ được doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu lao động chi trả một khoản tiền trợ cấp thôi việc kèm thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc. Vậy chi tiết nội dung mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc như thế nào? Hãy cùng lambaohiem tham khảo trong bài viết dưới đây.

Mẫu đơn chuyển trả trợ cấp thôi việc được sử dụng khi nào?

Mẫu thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin người xin thôi việc, căn cứ pháp lý, thời gian tính trợ cấp thôi việc và số tiền hưởng trợ cấp mà người lao động được nhận được.

Chi tiết nội dung thông báo được thể hiện theo mẫu dưới đây.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc
Kính gửi: Công ty ……B…………..

  • Căn cứ Nghị định số ……………… ngày…tháng…năm… của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động;
  • Căn cứ Thông tư số … của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội …

Ông (Bà): Nguyễn Văn A đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày…. tháng…. năm….

(Thông báo hoặc Quyết định kèm theo).

Theo hồ sơ, Ông Nguyễn Văn A có thời gian làm việc tại Công ty B là … năm (từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…. tháng…. năm….).

Công ty chúng tôi đã chi hộ khoản trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việc tại Công ty

B với số tiền là:………………………… đồng. Đề nghị Công ty B chuyển trả số tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty chúng tôi đã chi hộ theo số tài khoản………………………../.

Nơi nhận:


?Tải về mẫu đơn chuyển trả trợ cấp thôi việc file PDF

Có thể bạn quan tâm:


Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*