thời gian thử việc theo quy định của pháp luật

Chi tiết về thời gian thử việc theo quy định của pháp luật mới nhất

29/06/2021 Phương Mai 0

Hiện nay, khi bắt đầu vào làm việc tại một doanh nghiệp, người lao động thường được yêu cầu thử việc trước khi trở thành nhân viên chính thức nhằm đảm bảo chất lượng làm việc cho doanh nghiệp đó. Vậy trong thời gian này, người lao động cần nắm vững các quy định nào của pháp luật về thời gian thử việc để đảm bảo quyền lợi của mình?