Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2020

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2020

18/09/2020 Tài Phạm 0

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần là khoản tiền hỗ trợ một phần thu nhập dành cho người lao động khi người lao động ốm đau, thai sản hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… khi nười lao động đáp ứng được các điều kiện theo đúng quy định