người lao động cần lưu ý khi thử việc

Những vấn đề người lao động cần lưu ý trong hợp đồng thử việc

28/06/2021 Phương Mai 0

Trước khi trở thành nhân viên chính thức cho một doanh nghiệp, người lao động ngày nay hầu hết phải ký hợp đồng thử việc. Loại hợp đồng này có một số điểm khác so với hợp đồng làm việc chính thức vì vậy không phải người lao động nào cũng nắm rõ được các vấn đề cần lưu ý khi ký kết hợp đồng thử việc.